24jul17170705

CGV Khai Trương Cụm Rạp Thứ 47 tại Hà Tĩnh

Công ty CJ CGV Việt Nam (CGV) chính thức khai trương cụm rạp thứ 47 – CGV Vincom Hà Tĩnh. Đây là hoạt động nằm trong chiến lược đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của CGV ở các tỉnh thành nhằm mang cơ hội trải nghiệm điện ảnh tới cho ngày càng nhiều khán giả trên khắp cả nước.