1485938498_51hm1u8qzul_ss500

THE SPACE BETWEEN US – KHOẢNG CÁCH GIỮA CHÚNG TA – Khởi chiếu: 24.02.2017 – Trailer

. Sau bộ phim The Martian ra rạp vào năm 2015, sắp đến đây, khán giả lại được theo chân Gardner Elliot trong bộ phim THE SPACE BETWEEN US (Tựa Việt: KHOẢNG CÁCH GIỮA CHÚNG TA) tìm hiểu cuộc sống trên sao Hoả.