2-1508299401871

TOP 3 THÍ SINH THẮNG GIẢI CUỘC THI NHÀ BIÊN KỊCH TÀI NĂNG THAM GIA LIÊN HOAN PHIM QUỐC TẾ BUSAN 2017

CGV đã tổ chức chuyến tham dự Liên hoan phim (LHP) Quốc tế Busan dành cho top 3 thí sinh thắng giải Cuộc thi nhà biên kịch tài năng 2017. Hoạt động này là một trong những cam kết về giải thưởng mà CGV dành cho những thí sinh thắng giải của cuộc thi.