7

Sự khác biệt giữa nam và nữ là “mẹ làm việc còn bố chơi cờ tướng cả ngày”

Trong một cuộc thảo luận về chủ đề “sự khác nhau giữa nam và nữ” mà đối tượng là các em nhỏ, có một bé đã bày tỏ quan điểm về sự khác biệt này nằm ở chỗ “mẹ làm việc nhiều còn bố chơi cờ tướng cả ngày”. Điều này cho thấy rằng trẻ con không phải là “không biết gì” như người lớn vẫn nghĩ mà chúng có những quan sát và đánh giá rất cụ thể về cuộc sống.