top-8-hoan-doi-2016

Xác định 8 nghệ sĩ bước vào vòng Bán kết của Hoán Đổi 2016

Trải qua ba chủ đề tuần vô cùng sôi động, Hoán Đổi 2016 đã chính thức xác định 8 nghệ sĩ sẽ bước vào vòng Bán kết của chương trình, đó là: Quang Đăng, Hoàng Oanh, Quỳnh Châu, Đức Anh, Huỳnh Anh, Phạm Lịch, Ngọc Anh và Pha Lê.